Švajcarski sistem primenljiv u Srbiji

Napredak u oblasti karijernog vođenja i savetovanja predstavlja ključni element u osiguranju uspešne integracije mladih na tržište rada, donošenju informisanih odluka i postizanju karijernih ciljeva. Nedavna poseta Švajcarskoj od strane Karijernih praktičara Job Info centara, u okviru projekta Znanjem do posla (E2E), predstavlja inspirativan primer kako razmena iskustava i upoznavanje sa najboljim praksama može unaprediti kvalitet usluga karijernog vođenja i savetovanja.

Od 16. do 20. oktobra 2023. godine, ova grupa profesionalaca imala je jedinstvenu priliku da poseti Bern, Ženevu i Brig, gde su se upoznali sa relevantnim institucijama, organizacijama i preduzećima koja čine ključni deo sistema karijernog vođenja i savetovanja u Švajcarskoj. Švajcarska ima najdužu tradiciju pružanja KViS usluga, a karijerni praktičari su želeli da se upoznaju sa modelima koji su doveli do njihovog uspeha.

Tokom četvorodnevne posete, učesnici su posetili različite ustanove i organizacije, među kojima se ističu:

Cité des Métiers du Grand Genève – karijerni centar kantona Ženeve koji pruža širok spektar usluga za podršku zapošljavanju i karijernom vođenju.

Lernwerk – neprofitna privatna organizacija usmerena na integraciju odraslih na tržište rada i pomoć mladima u procesu obrazovanja i rada.

SDBB – servisni centar za stručno osposobljavanje i karijerno savetovanje na nacionalnom nivou.

Gateway.One – kompanija koja nudi online alate za procenu interesa i kompetencija, kao i platformu za povezivanje mladih sa kompanijama.

BIZ centar za profesionalnu orijentaciju i karijerno savetovanje – koji nudi bogat spektar usluga podrške karijernom razvoju.

Ova studijska poseta nije samo prilika za razmenu iskustava, već i dokaz da E2E projekat ima snažan fokus na razvoj KViS servisnih koncepata lokalnih partnera i pružanje različitih usluga karijernog vođenja i savetovanja mladima. Cilj ovih napora je poboljšanje položaja mladih na tržištu rada, olakšavanje radne integracije, omogućavanje donošenja informisanih izbora i postizanje karijernih ciljeva. Karijerno vođenje i savetovanje, zajedno sa uslugama traženja posla i programima učenja zasnovanim na radu, igraju ključnu ulogu u ostvarivanju ovih ciljeva.

Ova poseta Švajcarskoj je svetlo budućnosti KViS usluga u Srbiji i regionu, a inspiracija koju su karijerni praktičari doneli sa sobom obećava napredak i bolje perspektive za mlade ljude na tržištu rada. Ulaganje u razvoj ovih usluga donosi dugoročne koristi za pojedince, organizacije i društvo u celini, čineći korak ka stvaranju efikasnijeg i pravednijeg tržišta rada za sve.