Poseta ambasadora Švajcarske Job Info Centru u Nišu i predstavljanje projekta E2E na konferenciji MSP100 EXPO

Ambasador Švajcarske u Srbiji, NJ. E. Urs Šmid, nedavno je posetio Job Info Centar u Nišu, gde je dobio uvid u rezultate rada centra i alate koji se koriste u sklopu programa “Znanjem do Posla”. Ovaj projekat, podržan od strane vlada Švajcarske i Srbije, ima za cilj olakšati uspešno zapošljavanje mladih i unaprediti karijerno vođenje i savetovanje.

Job Info Centar u Nišu predstavlja ključnu tačku u implementaciji programa “Znanjem do posla”. Ambasador Šmid istakao je značaj ovog centra kao resursa koji aktivno doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih, pružajući im potrebne alate i informacije za uspešan ulazak na tržište rada.

U toku posete, ambasador Šmid imao je priliku upoznati se s konkretnim rezultatima rada centra. Pored statističkih podataka koji pokazuju smanjenje nezaposlenosti među mladima, ambasador je takođe razgovarao s mladima koji su direktno koristili resurse Job Info Centra. Ti susreti pružili su mu uvid u lične priče uspeha i stvarne promene koje je program doneo lokalnoj zajednici.

Jedan od ključnih elemenata posete bio je upoznavanje sa alatima za karijerno vođenje i savetovanje (KViS) koji se koriste u okviru programa. Ambasador Šmid je naglasio važnost ovih alata u podršci mladima da prepoznaju svoje talente, razvijaju relevantne veštine i donose informisane odluke o svojoj karijeri.

Ambasador Šmid pohvalio je efikasnost saradnje između švajcarskih i srpskih vlada u sprovođenju ovakvih projekata koji direktno doprinose razvoju zajednica. Istovremeno, istakao je da je Job Info Centar u Nišu primer kako lokalne inicijative, podržane od strane šireg međunarodnog partnerstva, mogu postići značajne rezultate na terenu.

Poseta ambasadora Šmida Job Info Centru u Nišu dodatno naglašava angažman Švajcarske u podršci zapošljavanju mladih u Srbiji. Program “Znanjem do Posla” ne samo da pruža resurse za uspešno zapošljavanje, već i gradi most između švajcarskih iskustava i lokalnih potreba, postavljajući temelje za dugoročni ekonomski prosperitet i razvoj mladih talenata u Srbiji.

Partnerska organizacija projekta u Nišu je ENECA, koja je pomogla da skoro 800 mladih ljudi, kroz savetovanje i vođenje, nađe svoje mesto na tržištu rada u regonu, od čega su 56% korisnika bile žene. Osim ENECA, lokalni partneri iz Pirota i Knjaževca takođe pružaju podršku lokalnim školama i poslodavcima.

Osim karijernog savetovanja, Job Info Centar organizuje i obuke na radnom mestu u lokalnim kompanijama, tako da je od svog otvaranja ovaj centar organizovao radnu praksu za mlade u 20 kompanija u Nišavskom okrugu.

Nj. E. Urs Šmid je bio i učesnik na konferenciji MSP100 EXPO pod nazivom “Ljudi su uspeh” U uvodnom obraćanju, Nj.E. Urs Šmid, ambasador Švajcarske u Srbiji, istakao je značaj švajcarskog programa E2E, fokusiranog na upravljanje tržištem rada i prilagođavanje švajcarske ekspertize specifičnostima srpskog konteksta. Ovaj inovativni program predstavlja jedinstvenu priliku za povezivanje švajcarskih najboljih praksi u upravljanju tržištem rada s potrebama i izazovima specifičnim za Srbiju.

Jedan od ključnih elemenata programa je prilagodljivost švajcarskih modela upravljanja tržištem rada potrebama Srbije. Ambasador Šmid naglašava da učenje iz švajcarskih iskustava može pružiti dragocen uvid u efikasne strategije za smanjenje nezaposlenosti, povećanje zapošljivosti i jačanje veza između obrazovanja i industrije.

Švajcarska, prepoznatljiva po svom obrazovnom sistemu i visokom nivou stručnosti radne snage, deli svoje znanje s Srbijom kako bi podržala napore u podizanju kvaliteta rada i konkurencije na tržištu. Ambasador Šmid ističe da program ima za cilj izgraditi most između teorije i prakse, pružajući konkretne smernice koje će podržati srpsku radnu snagu da se prilagodi dinamičnom i zahtevnom tržištu rada.

Ovo partnerstvo takođe otvara vrata za jačanje diplomatije i ekonomske saradnje između Švajcarske i Srbije. Povezivanje na nivou ekspertize u upravljanju tržištem rada stvara osnovu za dalju saradnju u drugim sektorima, čime se jača veza između dve zemlje.

Kroz deljenje ekspertize i prilagođavanje najboljih praksi specifičnim potrebama srpskog tržišta rada, ovo partnerstvo ima potencijal da pozitivno utiče na zapošljavanje, obrazovanje i opšti ekonomski razvoj u Srbiji.