Sve više mladih ima problem sa pronalaskom posla i često je osnovni problem za zapošljavanje nedostatak praktičnog iskustva. Job info centar Niš je otvoren u okviru projekta „Znanjem do posla“ kako bi pomogao mladima da steknu svoja prva praktična iskustva i da im olakša dolazak do posla. Projekat „Znanjem do posla“ je partnerski projekat Vlade Švajcarske i Vlade Srbije

Projektom je na nivou Srbije formirana mreža partnerskih organizacija u: Kruševcu, Pirotu, Knjaževcu, Novom Pazaru, Kragujevcu a od sada i u Nišu, gde je uloga lokalnog partnera poverena organizaciji ENECA.

Karijerno vođenje i savetovanje je uvek aktuelna i značajna oblast za pojedinca i društvo i predstavlja sponu između sveta rada i sveta obrazovanja. Mladi se često suočavaju sa izazovima vezanim za izbor škole i zanimanja kao i sa strahovima vezanim za promenljivo tržište rada. Kroz karijerno savetovanje mladima se olakšava odabir fakulteta, zanimanja i obezbeđuje se usklađivanje potreba poslodavaca sa interesovanjima i sposobnosti mladih.

Job info centar će pored redovnih aktivnosti na projektu u narednom period razviti svojevrstan model karijernog vođenja i savetovanja na lokalnom nivou stvarajući sistem koji povezuje škole, pojedince, privredu i civilni sektor na održiv i inovativan način.
Ključna uloga Job info centra jeste da pomaže đacima, studentima i nezaposlenima u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva nakon školovanja i studiranja i da pruži saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi đake i studente za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja, tj, pronalaska posla i zaposlenja.
U okviru Job info centra sprovodiće se inovativni model karijernog savetovanja na lokalnom nivou u kome će se procenjivati kompetencije mladih i pomoću koga će se povezivati mladi sa lokalnim kompanijama.
Usluge Job info centra Niš biće namenjene: učenicima i studentima, nezaposlenim licima, kao i poslodavcima.
Učenicima i studentima Job info centar pruža:


• Informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja i usavršavanja,
• Informisanje o zanimanjima i profesijama,
• Informisanje o stipendijama, nagradnim konkursima i putovanjima,
• Pomoć prilikom prijavljivanja na različite programe,
• Razgovor učenika sa poslodavcima koji im pomažu da bolje razumeju svet poslovanja različitih kompanija,
• Informisanje o mogućnostima uključivanja u prakse kod poslodavaca.
Nezaposlenim licima pruža:
• Mogućnost uključivanja u prakse i obuke na radnom mestu
• Povezivanje sa potencijalnim poslodavcima
• Informisanje o zanimanjima i profesijama, poslodavcima i aktuelnim slobodnim radnim mestima
• Individualno savetovanje prilikom donošenja odluka relevantnih za razvoj karijere
• Radionice na temu pisanja cv, pripreme motivacionog i propratnog pisma
• Pripremu za prvi susret sa poslodavcem, simulaciju intervjua
• Radionice za aktivno traženje posla
Poslodavcima nudi:
• Stručnu pomoć u regrutaciji i selekciji kandidata
• Povezivanje sa potencijalnim kandidatima za posao
• Podršku i pomoć u analizi zanimanja i analizi potrebnih kompetencija za obavljanje određenog posla – izrada profila zanimanja i profila kompetencija
• Podršku i pomoć u razvoju kurikuluma i programa obuka za potrebna zanimanja
• Podršku u organizaciji obuka na radnom mestu