Motivaciono pismo

Za razliku od CV-ja, koji se, uz male izmene, može proslediti različitim poslodavcima, motivaciono pismo se svaki put piše iznova. To znači da njegov sadržaj određuje sam oglas. Zapavo, svaki poslodavac jasno zna kakvog zaposlenog želi, a na vama je da, čitajući oglas i informacije na sajtu kompanije, zaključite kako da se predstavite. Ne budite opširni, već izaberite samo one stavke iz vaše radne istorije za koje mislite da bi zanimale poslodavca.

Kompanije iz kreativnih industrija često traže od svojih kandidata da napišu kreativno motivaciono pismo. Za pisanje ovakvog dokumenta nema univerzalnog recepta, međutim, cilj je da se predstavite kao prava osoba za posao; čitajte oglas i informacije o poslodavcu pažljivo, te ih iskoristite za inspiraciju.

Motivaciono pismo je traženo pri traženju posla, ali i pri konkurisanju za studiranje, stipendiju ili studentsku razmenu.

U okviru motivacionog pisma suština je pokazati čitaocu tog pisma šta vas konkretno motiviše da mu se obratite i da tražite posao koji tražite. U motivacionom pismu u najkraćim crtama objašnjavamo šta nas konkretno motiviše da radimo na tom mestu i u toj organizaciji, i najkraće objašnjavamo koristi koje bi organizacija mogla imati od nas.

Što konkretnije i specifičnije predstavite svoju motivaciju, to bolje po vas. Ako budete pisali samo opšte fraze, zvučaćete kao većina vaših konkurenata za to radno mesto.

Reći “motiviše me uspeh, napredovanje i rešavanje problema” je vrlo opšta fraza koju će verovatno napisati i svi ostali konkurenti. Takođe, fraze kao što su “uživam u timskom radu” i “svaki dan je za mene nov izazov” su već odavno prevaziđene.

Umesto toga, informišite se oko toga čime se ponuđač konkretno bavi i svoju motivaciju predstavite u tom kontekstu, na primer “uživam u izazovu komuniciranja sa ljudima koji nisu sigurni da li im moja firma može ponuditi najbolje rešenje”, ili “rešavanje svakodnevnih problema kao što su organizacija snabdevanja i skladištenja doživljavam kao dodatni izazov i nešto vrlo interesantno”.

Rečenice koje objašnjavaju kako ste vi konkretno motivisani da radite takav posao, šta vam je tu zanimljivo, zašto biste i kako na tom poslu dali sve od sebe su rečenice koje poslodavce zanimaju.