Karijerno vođenje i savetovanje u karijernim centrima uključenim u projekat Znanjem do posla

Karijerni centri, predvođeni lokalnim partnerima, razvili su paket usluga u oblasti KViS-a za različite grupe mladih ljudi i usluge podrške na tržištu rada za poslodavce, radi olakšavanja procesa zapošljavanja mladih i boljeg usklađivanja radnih veština onih koji traže zaposlenje i kompetencija koje se traže na tržištu rada.

PODRUČJA PRUŽANJA USLUGA

1. Informisanje i dokumentovanje

• Prikupljanje, objedinjavanje, prerada, podela informacija;

• Veb-sajt, brošure, bilteni, flajeri, leci i lifleti, knjige, druge vrste medija, prezentacije;

• Opšte informacije o organizaciji i uslugama u karijernim centrima; informacije o obrazovnom sistemu i mogućnostima (formalno i neformalno obrazovanje); informacije sa tržišta rada; profili nezaposlenih.

2. Pružanje informacija, podela informacija, obuke

• Elektronskim putem, kroz individualni rad i različite vrste grupnih događaja;

• Društvene mreže, onlajn (online) informacije, radionice, javne debate i predavanja, posete – realni susreti sa svetom rada, sajmovi obrazovanja, sajmovi zapošljavanja, KViS u školama, informativni pult u karijernim centrima, posredovanje i usklađivanje ponude i potražnje. Radionice za roditelje, radionice i obuke za pisanje CV-ja, priprema za razgovor s poslodavcem, istraživanje traženih profila zanimanja, apliciranje i prijava na oglase za posao, obuku, praksu.

3. Savetovanje i posredovanje

• Individualno, grupno;

• utvrđivanje veština, kompetencija, motiva i resursa kod pojedinaca; procena na osnovu primene testova; savetovanje za izbor zanimanja, nastavka obrazovanja; konsultacije o prvom poslu po završetku škole; savetovanje u vezi s planiranjem karijere; savetovanje pri upućivanju i posredovanju za posao, obuku, praksu; rad na izradi CV-ja i utvrđivanje traženih profila zanimanja; pružanje podrške pri apliciranju; uvežbavanje razgovora za posao; dijagnostikovanje uz pomoć testova ličnosti; procena kompetencija i sposobnosti; rad na ličnim poteškoćama; organizovanje obuka na radnom mestu.

PRUŽANJE PODRŠKE/PRAĆENJE

• Praćenje tokom procesa aktivnog traženja posla.

Ciljne grupe :

1. Mladi i njihovo socijalno okruženje (formalna i neformalna socijalna mreža);

2. Škole, profesori;

3. Organizatori i pružaoci obuka, poslodavci;

4. Pružaoci usluga KViS-a: NSZ, karijerni centri, nevladine organizacije i kancelarije za mlade;

5. Javnost – zajednica.

Fokus rada je na mladim nezaposlenim osobama, posebno pripadnicima grupe NEET (mladi koji nisu u sistemu obrazovanja, zapošljavanja i obuke/Not in Education, Employment or Training), koji su u tranziciji od škole do posla, uzrasta od 15 do 30 godina starosti. Projekat ne obuhvata profesionalnu orijentaciju mladih u osnovnim školama i osoba iznad 30 godina starosti. Usluge KViS-a otvorene su za sve devojke i momke, međutim, pojedine grupe mladih osoba suočavaju se sa određenim nejednakostima na tržištu rada, što ih čini teško zapošljivim, te su im potrebne mere dodatne podrške, kao što su: individualno i grupno karijerno savetovanje za mlade štićenike Vaspitno-popravnog domoa; individualno i grupno karijerno savetovanje i vođenje, podrška pri traženju posla, posredovanje za obuke i zaposlenje za mlade bez roditeljskog staranja, sprovedeno u saradnji s Centrom za porodični smeštaj i usvojenje, obuke za sticanje mekih veština i karijerno vođenje za mlade iz romske populacije, mobilni karijerni tim za mlade iz ruralnih krajeva.

Kako stručne osobe rade u okviru karijernih centara Proces rada ne prati jednu, utvrđenu proceduru rada, već se prilagođava individualnim potrebama i mogućnostima osobe koja traži savet. Međutim, u procesu KViS-a ipak postoje osnovni utvrđeni elementi (definisanje KViS-a, akcioni model, metode, kvalitet, teorijska osnova). Obučeni karijerni praktičari u karijernim centrima imaju set instrumenata/alata i radnih dokumenata za sva opisana područja rada, koja se koriste kada je to potrebno i u skladu sa zahtevima određene situacije.

Upotreba radnog materijala sa alatima utvrđena je u priručniku/folderu, koji je razvijen na projektu. Dalje unapređivanje i podela materijala obezbeđeni su preko centralnog servera – Poolar server – materijal je dostupan svim osobama angažovanim na projektu u regionima. Pored ovoga, proteklih meseci organizovane su radionice pod nazivom „Novi alati u karijernom vođenju i savetovanju“ za savetnike u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje i za karijerne praktičare u školama.

Kroz ove radionice, učesnici su dobili priliku da se upoznaju s različitim alatima, instrumentima, pristupima ovoj problematici, da razmene iskustva i da pronađu način za jačanje saradnje i razmenu između NSZ i škola. Neke usluge, mere, instrumenati i alati razvijeni su na osnovu naučenih lekcija sa studijskog putovanja u Arau, kanton Argau u Švajcarskoj, 2017. godine.

Učesnici su posetili Savetodavnu službu za obrazovanje i zapošljavanje – ask! (zvanična stručna služba za savetovanje u oblasti karijere, studija, mentorstva, obučavanja – prenosa znanja). Cilj studijske posete bila je razmena ideja i dobrih praksi, prenos znanja i dobijanje pravog uvida u buduće uloge i odgovornosti brokera kao lokalnih posrednika u njihovim opštinama i pružaoca usluga KViS-a. Učesnici su imali priliku da vide kako je ask organizovan, kako se pružaju usluge KViS-a, koji se alati koriste i kako se socijalno isključene grupe mladih integrišu u KViS i na tržište rada.

Najznačajnije naučene lekcije sa studijske posete, koje su istakli učesnici, su: struktura ask-a; usluge karijernog vođenja i savetovanja; organizovanje motivacionog semestra i probnih praksi; umrežavanje svih zainteresovanih strana; sistem karijernog informisanja; upoznavanje mladih sa svetom rada; važnost profesionalnog usmeravanja učenika u osnovnim školama. Raznovrsni alati i materijal iz ask-a za KViS je korišćen u setu obuka za karijerne praktičare iz brokerskih organizacija na projektu Znanjem do posla, obuke je vodio međunarodni ekspert Thomas Eichenberger (dugogodišnji director ask-a).

PRIMERI ALATA:

Vajfaj (WayFi) test – karijerni izbor Onlajn (online) alat za utvrđivanje interesovanja, snaga i motivacije. Na osnovu datih odgovora kreira se naučno utemeljen profil. Ovo pomaže u tome da se utvrdi koja polja zanimanja nekome najbolje odgovaraju. Sa ovakvim profilom možete dobiti više informacija o profesijama koje su se pokazale kao posebno zanimljive. Fotografije zanimanja Na projektu je izrađeno oko 120 fotografija radnih situacija koje pružaju vredan uvid u veliki broj profesija i zanimanja. Zbirka fotografija predstavlja jedan od alata koji karijerni praktičari koriste u radu u karijernim centrima.

Fotografije zanimanja posebno su pogodne za opšte pojašnjenje interesovanja korisnika, kako bi se uočile njihove tendencije. Osobe koje su na početku karijerijernog izbora, zahvaljujući korišćenju ovog alata mogu da izraze svoje želje na konkretniji način.

Kartice kompetencija Pomoću 49 kartica kompetencija, podeljenih u tri oblasti: socijalne, lične i stručne –metodske kompetencije, 11 kartica interesovanja, 10 kartica s dodatnim informacijama i 3 pomoćne kartice mogu se tokom razgovora s kandidatima ustanoviti njihove individualne kompetencije. Kartice kompetencija doprinose fokusiranom i strukturiranom radu i ubrzavaju proces razvrstavanja/upoređivanja kompetencija pojedinaca, te time olakšavaju selekciju kandidata za određena radna mesta ili programe obuka; omogućavaju pouzdanu prezentaciju kompetencija koje osoba poseduje, a rezultati se mogu upoređivati s traženim kompetencijama za određeni profil.

Kartice osećanja i kartice anamneze – Kartice osećanja i kartice anamneze pomažu u boljem razumevanju nas samih i drugih.  Zbirka slikovnih prikaza može olakšati početak rada, posebno za introvertne osobe i osobe kojima više odgovara vizualni nego verbalni kontakt.

Tabela i pitanja za skaliranje  – Tabela i pitanja za skaliranje predstavljaju praktičan alat koji pomaže u definisanju početne pozicije i tačke do koje osoba želi da stigne. Doprinosi samorefleksiji pojdinca, pruža bolji uvid u to šta je urađeno i šta bi trebalo uraditi i podstiče motivaciju za promenom i napredovanjem. Ovaj alat posebno je primenjiv kod osoba koje imaju problem s fokusiranjem.

Radni listovi, upitnici: Ko sam ja? Lista osećanja; Želje za budućnost; Istraživanje i procena zanimanja. Brojni drugi alati pomažu u procesu karijernog vođenja i savetovanja i omogućuju stručnim osobama da brzo i sistematično steknu uvid u osobine pojedinca, njegov razvojni nivo, upoznaju njegove želje, ustanove njegove kompetencije i nivo motivacije.