UPOZNAJ NAŠ TIM

Simona Milošević

Karijerna savetnica

Simona Milošević je karijerna savetnica u Job Info centru, zadužena za informisanje i edukaciju mladih. Pomaže mladima u spoznaji sebe, svojih sposobnosti, znanja i veština, a takođe pomaže da otkriju svoj karijerni put. Nezaposlenim mladima pruža podršku prilikom prijave za posao, sastavljanja radne biografije kao i motivacionog i propratnog pisma.

Nataša Petrović 

Karijerna savetnica

Nataša Petrović je karijerna savetnica/praktičarka u Job Info centru te pomaže mladima da upoznaju sebe, definišu svoje ciljeve i odrede prioritete svog karijernog razvoja. Kroz individualno i grupno savetovanje i radionice, pruža informacije i pomaže mladima u donošenju odluka, izbora škole, fakulteta ili posla.