Javni poziv za nezaposlene – plaćene obuke na radnom mestu u kompaniji Niška Pivara

Javni poziv za nezaposlene – plaćena obuka na radnom mestu u kompaniji Niška Pivara

ENECA kao loklani broker programa Znanjem do posla je raspisala Javni poziv za nezaposlena lica zainteresovana za obuke na radnom mestu u kompaniji Niška Pivara.

Obuke koja su aktuelno dostupne:

  • Obuka za bravar
  • Obuka za električara
  • Obuka za automehaničara

Na poziv mogu da se prijave prvenstveno mladi, nezaposleni, do 30 godina starosti, kao i nezaposlena lica iz *kategorije teže zapošljivih grupa, bez obzira na starost (Žene, Dugoročno nezaposleni (najmanje 12 meseci); Stanovnici ruralnih područja koji žive na više od 20 km od mesta obuke i/ili bez pristupačnog i redovnog javnog prevoza do mesta; Osobe sa invaliditetom; Žrtve naselja u porodici; Samohrani roditelja; Osobe u procesu izlaska, odnosno koje su izašle iz sistema hranitelja u poslednjih 12 meseci; Romi; Bivši zatvorenici / bivši štićenici vaspitno-pravne institucije; Povratnici; Tražioci azila / lica kojima je odobreno pravo na azil sa radnom dozvolom; Korisnici novčane socijalne pomoći; Nekvalifikovana i nisko kvalifikovana lica (do 2. nivoa); NEET mladi (mladi koji nisu zaposleni, niti su u obrazovanju ili obuci)).

Plaćena obuka na radnom mestu realizovaće se u kompaniji Niška Pivara.

Očekivani period početka obuke je: avgust/septembar 2023. godine.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da nam se jave i popunjavanjem prijave iskažu svoje interesovanje za učešće u programu obuka na radnom mestu.

Detaljnije o javnom pozivu, uslovima i načinu prijavljivanja, možete se informisati u tekstu Javnog poziva.

Online prijavu možete izvršti popunjavanjem Google forme ili u okviru ove stranice.

Rok za prijavu: 28.07.2023. godine

Prijavom na konkurs stičete mogućnost da se uključite u program plaćene obuke na radnom mestu i da time unapredite svoju konkurentnost na tržištu, odnosno steknete realne šanse za zapošljavanje u ovim oblastima.

Restoran ima potrebu za zapošljavanjem ovih profila zanimanja, pa svi kandidati koji uspešno završe obuke, imaju realnu priliku za zasnivanje radnog odnosa.